18. März 2009

成語-Videos

Posted in Uncategorized um 12:50 pm von krisnawan

Diese Webseite hat ganz nett gemachte Chengyu-Videos, jeweils mit Untertiteln, auf chinesisch und englisch. Ich habe wiederum HYW um Hilfe gebeten, diese für mich in A. oft verwendete und B. manchmal gebrauchte Chengyu aufzuteilen (etwa die Hälfte fällt in die Kategorie C. kaum benutzt, die lassen wir hier mal aus Platzgründen außen vor). Auch hier habe ich vor, später mal genauere Beschreibungen hinzuzufügen, aber ich will diese zunächst einmal auflisten. (Falls es eine in Taiwan eher übliche Variante gibt, ist diese in Klammern gesetzt)

A. oft

一毛不拔yīmáobùbá, 一箭双雕yījiànshuāngdiāo, 一身是胆yīshēnshìdǎn, 一鸣惊人yīmíngjīngrén, 一鼓作气yīgǔzuòqì, 不可多得bùkěduōdé, 世外桃源shìwàitáoyuán, 义无反顾yìwúfǎngù, 乐不思蜀lèbùsī-Shǔ, 乐此不疲lècǐbùpí, 井底之蛙jǐngdǐzhīwā, 亡羊补牢wángyángbǔláo, 从容不迫cóngróng bùpò, 刮目相看guāmùxiāngkàn, 前功尽弃qiángōngjìnqì, 千变万化qiānbiànwànhuà, 半途而废bàntúérfèi, 叹为观止tànwéiguānzhǐ, 名不虚传míngbùxūchuán, 因地制宜yīndìzhìyí, 如火如荼rúhuǒrútú, 家喻户晓jiāyùhùxiǎo, 对牛弹琴duìniútánqín, 尽善尽美jìnshànjìnměi, 按图索骥àntúsuǒjì, 捷足先登jiézúxiāndēng, 旁若无人pángruòwúrén, 易如反掌yìrúfǎnzhǎng, 有志者事竟成yǒuzhìzhě shì jìng chéng, 望梅止渴wàngméizhǐkě, 杞人忧天Qǐrén-yōutiān, 标新立异biāoxīnlìyì, 栩栩如生xǔxǔrúshēng (lebensecht), 欣欣向荣xīnxīnxiàngróng, 毛遂自荐Máosuì-zìjiàn (Eigenlob stinkt?), 沾沾自喜zhānzhānzìxǐ, 滥竽充数lànyúchōngshù, 熟能生巧shúnéngshēngqiǎo, 犹豫不决yóuyùbùjué, 独一无二dúyīwú’èr, 百闻不如一见bǎi wén bù rú yī jiàn (Ein Bild sagt mehr als tausend Worte), 破釜沉舟pòfǔchénzhōu, 破镜重圆pòjìngchóngyuán, 约法三章yuēfǎsānzhāng, 纸上谈兵zhǐshàngtánbīng, 老当益壮lǎodāngyìzhuàng, 胸有成竹xiōngyǒuchéngzhú, 脚踏实地jiǎotàshídì, 萍水相逢píngshuǐxiāngféng (sich zufällig über den Weg laufen), 见怪不怪jiànguàibùguài, 谈何容易tánhéróngyì,车水马龙chēshuǐmǎlóng, 近朱者赤,近墨者黑jìnzhūzhě chìjìnmòzhě hēi, 近水楼台 jìnshuǐ lóutái, 远走高飞yuǎnzǒugāofēi, 金玉其外,败絮其中jīnyù qí wàibàixù qí zhōng, 锲而不舍qiè’érbùshě, 得意忘形déyìwàngxíng,老马识途lǎomǎshítú (識途老馬), 走马观花zǒumǎguānhuā (走馬看花), 盲人摸象mángrénmōxiàng (瞎子摸象)

B. manchmal

一字千金yīzìqiānjīn, 三人成虎sānrénchénghǔ, 专心致志zhuānxīnzhìzhì, 乘兴而来chéngxìng’érlái, 乘风破浪chéngfēngpòlàng, 从善如流cóngshànrúliú, 余音绕梁yúyīnràoliáng, 倾城倾国qīngchéngqīngguó, 入木三分rùmùsānfēn, 八仙过海, 各显神通Bāxiān guòhǎi, gèxiǎnshéntōng, 前事不忘, 后事之师qiánshì bù wàng , hòushì zhī shī, 势如破竹shìrúpòzhú (unaufhaltsam voranschreiten),十年树木,百年树人 shíniánshùmùbǎiniánshùrén, 南辕北辙nányuánběizhé (Wasser predigen und Wein trinken), 同心同德tóngxīntóngdé, 后生可畏hòushēngkěwèi, 因势利导yīnshìlìdǎo, 囫囵吞枣húlúntūnzǎo, 塞翁失马sàiwēngshīmǎ, 夜郎自大Yèláng-zìdà, 奇货可居qíhuòkějū , 妙笔生花miàobǐ shēnghuā, 宁为玉碎 ,不为瓦全níng wéi yùsuìbù wéi wǎquán, 实事求是shíshìqiúshì, 巧夺天工qiǎoduótiāngōng, 开天辟地kāitiānpìdì, 当局者迷, 旁观者清dāngjúzhě mí, pángguānzhě qīng, 待价而沽dàijiàérgū, 志在四方zhìzàisìfāng, 愚公移山Yúgōng-yíshān, 才高八斗cáigāobādǒu, 挥汗如雨huīhànrúyǔ, 捉襟见肘zhuōjīnjiànzhǒu, 掩耳盗铃yǎn’ěrdàolíng, 望洋兴叹wàngyáng xīngtàn, 机不可失jībùkěshī,杯弓蛇影bēigōngshéyǐng,江郎才尽Jiāngláng-cáijìn, 沉鱼落雁chényú luòyàn, 沧海桑田cānghǎi sāngtián,洛阳纸贵Luòyáng-zhǐguì,游刃有余yóurènyǒuyú,点石成金diǎnshíchéngjīn,狐假虎威hújiǎhǔwēi, 玩物丧志wánwùsàngzhì, 班门弄斧bānménnòngfǔ, 瓮中捉鳖wèngzhōngzhuōbiē, 画蛇添足huàshétiānzú, 画饼充饥huàbǐngchōngjī, 画龙点睛huàlóngdiǎnjīng, 盘根错节pángēncuòjié, 相濡以沫xiāngrúyǐmò, 神机妙算shénjīmiàosuàn, 空中楼阁kōngzhōnglóugé, 立竿见影lìgānjiànyǐng, 笑里藏刀xiàolǐcángdāo, 缘木求鱼yuánmùqiúyú, 返老还童fǎnlǎohuántóng, 逐鹿中原zhúlù-Zhōngyuán, 门庭若市méntíngruòshì, 闭月羞花bìyuèxiūhuā, 闭门造车bìmén zàochē/jū, 风声鹤唳fēngshēnghèlì, 鬼斧神工guǐfǔshéngōng, 鸡犬相闻jīquǎnxiāngwén, 鹤立鸡群hèlìjīqún, 鹬蚌相争,渔翁得利yùbàngxiāngzhēngyúwēngdélì (Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte), 黄粱一梦huángliángyīmèng, 黔驴技穷Qián-lǘ-jìqióng (am Ende seiner (bescheidenen) Kräfte sein), 安步当车 ānbùdàngchē/jū, 拔苗助长bámiáozhùzhǎng (揠苗助長), 骑驴找驴qílǘzhǎolǘ (騎驢找馬).

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: